Майстер-класи своїми руками

Вибираємо опалення для лазніпіч-кам'янка - майструємо самі


У будь-якій лазні головною є піч-кам'янка, що дозволяє опалювати по-вання, нагрівати воду для миття і отримувати пар.

Види печей і вимоги до них. У про-щественных лазнях для цієї мети примі-няют печі опалювальні, водогрійні, парові. У великих сімейних лазнях для опалення мийної і передбанника також іноді будують окремі опалювальні печі. Проте звичайна сімейна лазня име-ет одну піч-кам'янку.

Вимоги до неї пред'являються дуже високі і навіть суперечливі. З одного боку, всі хочуть, щоб піч займала мало місця, мала невисоку ціну, швид-ро нагрівалася і була економічною у від-носінні витрати палива. З іншої сто-рони, прагнуть до того, щоб нею можна було опалювати не тільки парну, але і мийну, і навіть передбанник, напів-чать теплу воду в необхідній кількості-даль, і, головне, користуватися сухим па-ром тривалий час, поки миється вся родина, та потім ще висушити всю баню.

Зрозуміло, при будь-якій конструкції піч повинна бути безпечною, виключати можливість виникнення пожежі, від-регу чадним газом, випадкового опіку, обшпарювання тіла і т. д.

Має значення також те, яким обра-зом піч віддає своє тепло. При надмірному випромінюванні тепла у вигляді инфракрас-них променів це може призвести до перегріву окремих частин тіла, висушування шкіри. Комфортні умови в лазні створюються при передачі тепла від печі в основному шляхом конвекції нагрітого повітря. Для це го температура стінок печі повинна бути як можна нижче, а здатність стін лазні відбивати тепло — як можна більше, що-б теплове випромінювання — радіація — було направлено на людину з усіх сторін. Запас тепла піч накопичує своїми стінками і кам'яної засипанням. Чим тол-ще стінки печі, тим повільніше вона на-зивається і довше зберігає тепло.

Отопление бани

Банна піч-кам'янка

1 — топкова дверцята
2 — піддувальна дверцята
3 — ґрати колосникові
4 — топливник
5 — щілинна арка
6 — вогнетривка цегла

Банная печь-каменка

Банна піч-кам'янка у розрізах:

1 — топливник
2 — камера
3 — засувки
4 — змійовик
5 — чистка
6 — димова труба
7 — опускні канали

Режим роботи печей-кам'янок. По режиму роботи печі-кам'янки бувають постійного (тривалого) і періодичної дії. Печі першого типу мають мінімальні товщину стінок і обсяг каменів. Темпе-ратура каменів в них підтримується в межах 300-350 °С шляхом застосування пристроїв автоматичного контролю і ре-регулювання. Такі печі, як правило, на-греваются електрикою або опалюють-ся рідким і газоподібним паливом.

При використанні електрики тем-пература нагріву регулюється зміною-їм сили струму в нагрівальних елементах, при опаленні рідким і газоподібним паливом — зміною кількості-який ступає в топку палива. Такі печі обов'язково повинні бути обладнані захисною автоматикою, яка відключає пі-вання печі при перевищенні температури стінок вище допустимої норми, а також при загасанні полум'я в топці. Застосуван-ня цих печей повинно бути погоджено з пожежним наглядом.

Тверде паливо. Іноді печі-камен-ки постійної дії опалюються твердим паливом. При будь-якому вигляді топ-ліва топкову камеру та канали для димо-вих газів в таких печах відокремлюють від ка-менной засипки стінкою або чавунною плитою. З одного боку, це предотвра-свячує попадання продуктів згорання в ба-ню, з іншого боку, захищає камені від осадження сажі, яка в подальшому може захоплюватися пором і забруднювати повітря в парильні.

Твердое топливо

Піч-кам'янка для твердого палива:

1 — зольник
2 — колосникова решітка
3 — топливник
4,5,6,7 — димарі
8 — димова труба
9 — щілини для нагрітого повітря
10 — водогрійна труба
11 — корпус
12 — вічко

Печі періодичної дії име-ют масивну цегляну кладку і значи-вальний обсяг каменів. Масивна кладка захищає зовнішню стінку від перегріву і зберігає тепло, забезпечуючи необхід-мую тривалість дії лазні. Завдяки інтенсивній топці кам'яна засипання в нижній частині може бути на-грета до 1000-1100 °С, а у верхній частині — до 500-600 °С (до малинового світіння). При таких температурах сажа повністю випалюється і камені залишаються чистими, тому продукти згоряння палива можуть бути пропущені через камені в цілях бо-леї повного використання тепла.

Топка «по-чорному». Максимальна економічність печі досягається при топ-ке її «по-чорному», коли димові гази випускаються через приміщення лазні. Од-нако такий спосіб опалення більш пожа-роопасен. Крім того, не дуже приємні вкриті кіптявою стіни і стеля. З цієї причини лазні «по-чорному» по-следнее час майже не будують.

Топка «по-білому». У печах, отаплива-ваних «по-білому», каміння закривають щільною металевою кришкою або дверцятами, які відкривають лише після повного згоряння палива. Якщо камені відокремлені від димових газів плитою, то така піч може бути використана як в режимі постійної дії (пу-тим підтоплення під час банних про-цедур), так і в режимі періодичної дії (шляхом грунтовної топки лише один раз перед банними процеду-рами).

Кращим паливом для печі-кам'янки є дрова. Не рекомендується поль-використовуватися вугіллям, так як при цьому виді топ-ліва важко регулюється процес топки, створюються дуже високі температури, що руйнують внутрішню кладку печі, погіршуються санітарні умови.

Економічне спалювання палива. Економічне використання палива можливо при повному його згорянні. Оп-тимальные умови створюються при сжига-нді твердого палива на колосникових гратах. При цьому повітря надходить до палива знизу по всій площі палив-ника через грати з піддувала. Це повітря, називається первинним, витрати-ється в основному для окислення горючих компонентів палива з утворенням уг-лекислого газу СО2 (двоокису вуглецю) і парів води Н2О. При підвищення тем-ператури з палива, особливо з дров, виділяються горючі гази, які дого-рают в газовому просторі над паливо-вом. Стикаючись з коксовими залишку-ми палива при високій температурі, вуглекислий газ відновлюється, обра-зуя також горючий газ — оксид вуглецю СО (чадний газ)

Способи підвищення ефективності пе-чі. Щоб горючі гази догоряли в палив-ніке, в нього через отвори в топкової дверке пропускають додаткове кіль-кість повітря, званого вторинним. Без подачі вторинного повітря має міс-то хімічний недопал палива, сопро-вождающийся відкладення сажі на каменях (якщо димові гази пропускаються через каміння) та у димарях. Це призводить до зниження корисної тепловіддачі і до вооз можливості виникнення пожежі через загорання шару сажі в трубах. На початку топки, коли паливо тільки розігріває-ся, і в кінці топки, коли інтенсивність горіння залишків палива знижується, у топливник надходить надмірна кіль-кість повітря. Це призводить до збільшення-нію втрат тепла з відхідними газами. На стадії догорання ці втрати складових-ють 20-30%. Знизити їх можливо шляхом за-критих отворів для повітря і засувки на димарі. Іншими факторами вище-ня коефіцієнта корисної дії пе-чі є збільшення обсягу розігріву-ваних частин, включаючи камені, збільшення площі поверхонь, що контактують з відхідними газами, зменшення товщі-ни і теплопровідності стінки печі (на-приклад, шляхом використання металу), що приводить до більш інтенсивної теплоот-дачі від печі до навколишньому повітрю.

Важливе значення має відповідність топкового об'єму витраті палива. Чим більший цей обсяг, тим більше повинен бути і витрата палива, щоб процес го-ренію був інтенсивним і частка втрат з відхідними газами була мінімальною.

Тривалість топлення печі-ка-менки повинна бути оптимальною. Після того, як температура стінок печі до-стигнет максимального значення, уста-навливается рівновагу між теплом, що утворюється в печі, і отдаваемым в навколишній повітря. Подальша топ-ка печі періодичної дії доцільне не згад-лесообразна. Піч постійного дії доводиться топити до тих пір, поки тре-буется висока температура каменів для отримання пари.
Додати коментар
Ім'я:*
Коментар:
Введіть код: *